Röntgen Odaları & Radyasyon Kapıları| Aydın Çelik Kasa

Röntgen Odaları & Radyasyon Kapıları

Röntgen odaları belirlenirken alt , üst ve bitişik alanların daimi kullanıma ayrılan yerler tercih edilmemelidir.

  • Röntgen odası X ışının boyutuna göre değişmekle birlikte oda 15 m²’den küçük olmamalıdır.
  • Röntgen odası duvarları asgari 15 cm kalınlıkta Beton yada 29 cm kalınlıkta dolu Tuğla ile imal edilmiş olmalıdır. Röntgen Odası duvarlarında bu standartlar sağlanmadığı takdirde eşdeğer Kurşun levha yada tuğla kullanılarak standart sağlanmalıdır.
  • Röntgen odaları radyasyon sızıntısına mahal vermeyecek şekilde imal edilmiş bir kapıya sahip olmalıdır.
  • Röntgen Odaları Tetkik dışında farklı amaçlar için kullanıma sunulmamalı ve tetkik sırasında kapıları kapalı olmalıdır.
  • Aynı kumanda ünitesinden kontrol edilen X ışınlı cihazların arasına mutlak suretle koruyucu paravan kurulmalı ve aynı odada birden fazla X ışınlı cihaz kurulumu yapılmamalıdır.
  • Röntgen Odasında kullanılan cihazın X Işını tüpü kapıya , kumanda ünitesi ise X Işın tüpüne mümkün olduğunca uzakta hasta gözetlemesine elverişli bir paravan ile birlikte kurulmalıdır.
  • Hasta soyunma kabinleri 2 mm kalınlıkta Kurşun Plaka ile kaplanmalıdır.
  • Röntgen Odası içinde gerekli görülen yerlere Radyasyon uyarı işaretleri konulmalıdır.
  • Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra Röntgen Odası’nın Radyasyon Güvenliği standartlarına uygunluğu Radyasyon Kontrolü ve Denetimi ile kontrol edilmelidir.